Řidiči inteligentních měst a IKT

Abstrakt

Rostoucí počet projektů inteligentních měst po celém světě souvisí s vývojem různých modelů vytvořených průmyslovými hráči, institucemi nebo orgány veřejné správy. Implementace těchto modelů podporuje proces inteligentizace ve městech, jehož cílem je překonat nejnovější městské problémy a najít řešení problémů občanů díky nárůstu iniciativ týkajících se jedné nebo více tzv. Hnacích sil, konkrétně specifických charakteristik nebo rozměrů inteligentního města. Náš výzkum byl proveden prostřednictvím obsahové analýzy oficiálních zpráv vypracovaných poskytovateli řešení všeobecně uznávanými jako globální lídři, abychom se zaměřili na identifikaci vztahů mezi ICT (informační a komunikační technologií) a řidiči inteligentních měst (ekonomika, lidé, správa, mobilita, životní prostředí a život) identifikované na základě přehledu teoretických základů na modelech. Hlavní výsledky naší analýzy ukazují, že silnější vazby jsou mezi ICT a správou, lidmi a životním prostředím