Deník Haliny Semenowiczové

Abstrakt

V tomto textu autorka popisuje obsah jednoho z časopisů, které zanechala Halina Semenowicz, popularizátorka technik Celestyn Freinet v oblasti polské pedagogiky, z pohledu jejích životopisných zkušeností. Cílem autorky je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími aspekty / oblastmi Semenowiczova života, které popisuje ve svém časopise, a také s úvahami, které vyplývají z jeho čtení.