Na identifikaci otisku prstu čipu

Abstrakt

V tomto článku navrhujeme praktické a bezpečné řešení, jak integrovat biometrické údaje o otiscích prstů do kryptografických aplikací. Binární řetězec, který lze jednoznačně a prakticky reprodukovat, kryptografický klíč, lze spolehlivě chránit původními kódy otisků prstů. Klíč je generován pomocí generátoru náhodných čísel, jako je zařízení HSM. Tímto způsobem udržujeme koincidenci kryptografického klíče, také udržujeme jeho entropii, a co je důležitější, pokud je klíč kompromitován, můžeme snadno použít nový. Pro klíčové kódování navrhujeme kódování Slepianského vlka, které je v zásadě definováno ve větě Slepianského vlka. Jako metoda převodu otisku prstu na markant a poté na binární řetězec navrhujeme metodu Rajarshi Guha, podrobně kódovanou v programovacím jazyce C a schválenou v praxi. Po kombinaci dvou zmíněných binárních řetězců získáme jedinečnou sadu dat a umístíme je na čipovou kartu. Lze použít i některé další druhy tokenů odolných proti neoprávněné manipulaci. Proces odhalení klíče je přísně podmíněn přítomností otisku prstu a čipové karty. Navrhované řešení poskytuje maximální zabezpečení otisků prstů a nejnižší možné chyby, ke kterým může dojít. Také stupeň falešně pozitivního a falešně negativního ověřování je snížen na minimum.