Vztah

Abstrakt

Cílem studie bylo prozkoumat vztah mezi postoji k Wikipedii a šesti osobnostními rysy (extraverze, emoční stabilita, otevřenost zkušenostem, svědomitost, bezstarostnost a cynické nepřátelství) mezi polskými studenty. Svědomitost negativně souvisela s editací Wikipedie a kladnými názory na Wikipedii. Cynické nepřátelství nesouviselo s žádným konkrétním přístupem k Wikipedii. Extraverze a otevřenost zkušenosti pozitivně souvisely s pozitivními názory na Wikipedii. Výsledky jsou v rozporu s předchozí prací a budoucí studie by měly vyjasnit rozdíly.