Zdravotní stav romské populace

Abstrakt

Zdraví marginalizovaných skupin je významným problémem veřejného zdraví. Cílem studie je analyzovat zdravotní stav Romů starších 18 let žijících ve dvou malých bulharských městech (Kneja a Kotel). V březnu a dubnu 2016 byla provedena průřezová studie mezi 18 romskými rodinami. Údaje byly shromážděny osobním rozhovorem provedeným romskými studenty medicíny. Průměrný počet lidí žijících v romských rodinách je 2,72. Distribuce podle pohlaví je: 59,5% žen ve srovnání s 40,5% mužů. Studie prokázala, že 54% žen a 82% mužů užívá tabák každý den a 93,8% z nich vůbec nepoužívá dietní výrobky. Více než 60% dospělé romské populace nemá zdravotní pojištění. Přibližně 89% účastníků uvedlo přítomnost chronických onemocnění a 46,2% žen a 20% mužů trpělo nejméně třemi nemocemi. Zjištění potvrdila horší zdravotní stav Romů ve srovnání s jinými etnickými skupinami a zdravotní nerovnosti mezi Romy a Neromy žijícími v Bulharsku.