Venkovská a městská lidová architektura

Abstraktní
Tento příspěvek se věnuje venkovské a městské lidové architektuře maltského souostroví, skupiny ostrovů ve středu Středomoří. Již dlouho se uznává, že ostrovy se mohou pochlubit dlouhým kulturním dědictvím sahajícím až do neolitu. Pomocí dvou současných případových studií z Goza, druhého největšího ostrova ve skupině, tento článek ilustruje kontextová architektonická řešení, která jsou inspirována lidovým jazykem. Ačkoli se obě případové studie nacházejí ve vesnici Xewkija, jedna je ve venkovském prostředí, zatímco druhá je městská. V návaznosti na krátkou část, která odkazuje na definici lidového jazyka, tedy článek nastiňuje lidovou architekturu ostrovů. Závěr končí odkazem na nedávné zdravotní a hygienické předpisy, které posilují dřívější hygienická ustanovení necitlivá v polovině devatenáctého století, což negativně ovlivňuje blahobyt společnosti.