EIIC 2016

EIIC 2016

Letošní ročník konference úspěšně skončil.
Sborník je v tisku.
Sborník z konference je ke stažení zde.

EIIC 2016 (5. elektronická mezinárodní interdisciplinární konference) je profesionální virtuální konference pro výzkumné pracovníky, pedagogy, zejména mladé vědecké pracovníky a studenty doktorského studia, pokrývající širokou škálu vědních oborů. Organizační výbor zve vědce k účasti na této online akci.

Registrace autora a úplná lhůta pro zaslání příspěvku

  1. července 2016 15. července 2016

Oznámení o přijetí 29. července 1. srpna 2016
Termíny konference EIIC 2016 8. – 12. srpna 2016

Doporučujeme mladým výzkumným pracovníkům a studentům, aby předložili své příspěvky, a od Mezinárodního vědeckého výboru obdrží cennou zpětnou vazbu. Konference navrhuje inteligentní nástroj pro efektivní, uznávané publikování s tradicí, představující již 5. ročník konference.

Elektronická mezinárodní interdisciplinární konference (EIIC 2016) se bude konat na www.eiic.cz ve dnech 8. – 12. Srpna 2016.

Všechny předložené příspěvky budou recenzovány vědeckým výborem.
Tato konference probíhá online – není nutná žádná osobní účast.

Pro více informací si přečtěte naše FAQ.
Termín pro registraci a papírová podání je stanoven na 1. července 2016 15. července 2016.

Konference navrhuje prostor pro širokou škálu oborů:

Společenské vědy, humanitní vědy, přírodní vědy, počítačové a informační vědy, inženýrství a technologie, lékařské a zdravotnické vědy, zemědělské vědy.

Každá konference navrhuje prostor pro speciální sekce. EIIC vyzývá účastníky na následující speciální okruhy: Aktuální vzdělávání a budoucnost, Výzkum a jeho podpora, Výzkum (podpora) výzkumu, Interdisciplinární aspekty vzdělávání a výzkumu

Všechny zaslané příspěvky musí splňovat tyto požadavky:

Až 6 stran včetně přílohy a odkazů.

Přijaty budou pouze práce napsané ve formální angličtině.

K formátování příspěvku použijte šablonu konference.

Konferenční poplatek je 95 Eur za příspěvek (průvodce přihlášením). NOVINKA: autoři účastnící se recenzního řízení snížili poplatek – 70 Eur za příspěvek (výzva pro recenzenty). Všichni spoluautoři přijatých příspěvků budou mít na konferenci bezplatný přístup.