Názorový tisk v Polsku

Abstrakt

Hlavním předmětem tohoto textu je vývoj názorové tvorby periodik v Polsku. Byli vybráni hlavní polští týdeníci: „Polityka“, „Wprost“, „Newsweek Polska“ a „Uważam Rze. Inaczej pisane “. Tyto deníky se v Polsku objevovaly v různých historických okamžicích, a proto musely čelit různým okolnostem, podmínkám a očekáváním různých čtenářů. Nějak to představuje důkaz pro neustálý rozvoj mediálního pluralismu, který umožňuje vedle sebe existovat různé časopisy s tak rozmanitými politickými názory, což dává čtenáři široký výběr z nabídky tisku.