Úspěch psychosociálního projektu

Abstrakt

Úspěch projektu a jeho determinanty byly v literatuře široce diskutovány. Ve výsledku byla vyvinuta sada prvků, které jsou podle mnoha výzkumníků zodpovědné za konečný výsledek projektu. Tyto prvky lze seskupit do určitých kategorií na základě různých zohledněných kritérií. Zároveň projektové manažery upozorňuje na to, jak vybudovat projektový tým, který bude při projektové práci nejefektivnější. Z tohoto důvodu stojí za identifikaci názory, které představují potenciální členové projektového týmu na motivační faktory. Tento příspěvek se zabývá aspektem hodnot vztahujících se k práci v projektovém týmu z pohledu mladých lidí, kteří se již projektů zúčastnili. Výzkum byl prováděn formou pilotního průzkumu se studenty 3 různých fakult na jedné z polských univerzit.