Adolescenti a prostředí nových médií

Abstrakt

Dnešní společnost se vyznačuje sofistikovanou informační technologií a komunikací. Komunikace prostřednictvím médií, zejména elektronických médií, se stala hlavním článkem ve světě rychlých inovačních změn. Současná média získala mnohostrannou roli: informovat mladé publikum, vzdělávat je o smyslu a důležitosti faktů a vytvářet nové hodnoty. Pouze mladí lidé, kteří kriticky přistupují k informacím, budou moci zažít intrapersonální metamorfózu, která spojuje členy různých kultur a podílí se na podpoře požadovaných hodnot a orientací. Zaměření na flexibilní formy učení a učení, jak se učit, umožní humánní obohacení prostřednictvím rozmanitosti. Nová média jsou dnes neoddělitelná od výchovy a vzdělávání a hrají důležitou roli při prezentaci a výměně informací na místní i globální úrovni. Naše studie zahrnuje krátký empirický výzkum provedený na vzorku adolescentů z různých středních škol. Byly zkoumány metody získávání informací o životním stylu dětí a dospívajících v různých zemích a kulturách a jejich dopad na mladé publikum. Kromě toho byl zpochybněn názor adolescentů na rozdíly a podobnosti mezi různými kulturami.